Hoe lang moet de afstand tussen de interne en externe antennes zijn?

De afstand tussen de buitenantenne en de versterker moet tussen de 10-15 meter liggen.