Algemene voorwaarden

Beste klanten,

We willen u graag informeren dat we binnenkort contact met u zullen opnemen over uw recente bestelling. We controleren het adres waar de versterker zal worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat het aan uw eisen voldoet.

Bedankt voor uw geduld.

In het algemeen:

Attentie:

  1. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van signaalversterkers. Indien je vragen hebt over productregistratie en -gebruik kunnen we je helpen met advies, maar we nemen geen verantwoordelijkheid als de versterker in bepaalde situaties niet gebruikt mag worden in je bedrijf.
  2. We handelen volgens de eisen van de Britse wet. Alle punten zijn legitiem en duidelijk

“Smarketa llc” is eigenaar en exploitant van deze online shop. Dit document regelt jouw relatie met “Smarketa llc”. De toegang tot en het gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de “Producten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en mededelingen (de “Servicevoorwaarden”). Door gebruik te maken van de Diensten ga je akkoord met alle Servicevoorwaarden, zoals die door ons regelmatig worden bijgewerkt. Je moet deze pagina regelmatig bekijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht in de Servicevoorwaarden.

Toegang tot deze Website is toegestaan op een tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de Diensten in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. We kunnen regelmatig de toegang tot sommige delen of het geheel van deze Website beperken.

Privacybeleid:

Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we jouw informatie zullen gebruiken, kun je hier vinden. Door gebruik te maken van deze Website stem je in met de daarin beschreven verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens accuraat zijn.

Verbodsbepalingen:

Je mag geen misbruik maken van deze Website. Je mag geen: een criminele overtreding begaan of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logic bomb of enig ander materiaal dat kwaadwillig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze beledigend of obsceen is verzenden of distribueren; hacken in enig aspect van de Dienst; gegevens beschadigen; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagde reclame of promotiemateriaal, gewoonlijk “spam” genoemd versturen; of proberen om de prestaties of functionaliteit van enige computerfaciliteiten van of toegankelijk via deze Website te beïnvloeden. Het schenden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn en ons bedrijf zal een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en jouw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van jouw gebruik van deze Website of het door u downloaden van materiaal dat op deze Website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

Intellectueel eigendom, software en inhoud:

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud (inclusief fotografische afbeeldingen) die jij op of via deze Website ter beschikking worden gesteld, blijven het eigendom van onze online shop of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan ons en haar licentiegevers. Je mag de geleverde inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is niet toegestaan om de inhoud of kopieën van de aan jou geleverde of op deze website weergegeven content te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te verveelvoudigen, in welk formaat dan ook, noch mag je dergelijke content gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming.

Verkoopvoorwaarden:

Door het plaatsen van een bestelling bied je aan om een mobiele / mobiele telefoon signaalversterker te kopen op en onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de orderprijs.

Let op: onze refurbished producten hebben al verlaagde prijzen, dus je kunt er geen kortingscodes voor gebruiken.

De verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen per post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een contract te kunnen afsluiten met “Mobile Signal Boosters” moet je ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of betaalkaart die is uitgegeven door een bank die voor ons aanvaardbaar is. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om elk verzoek van jou te weigeren. Als je bestelling wordt geaccepteerd zullen we je per e-mail informeren en zullen we bevestigen dat de bestelling is gecontroleerd en ontvangen. Bij het plaatsen van een bestelling verbind je je ertoe dat alle gegevens die je ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat je een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die gebruikt is om je bestelling te plaatsen en dat er voldoende geld is om de kosten van de goederen te dekken.

De klant neemt de verantwoordelijkheid om zijn netwerk te controleren, buiten de dekking om bij de aankoop van de producten. Mobile Signal Booster neemt geen enkele verantwoordelijkheid als de koper een product kiest dat niet in aanmerking komt om in zijn eigendom te werken.

(a) Ons contract:

Wanneer je een bestelling plaatst, ontvang je een bevestigingsmail ter bevestiging van de ontvangst van je bestelling: deze e-mail zal enkel een bevestiging zijn en zal geen aanvaarding van je bestelling inhouden. Een contract tussen ons komt pas tot stand als wij je per e-mail een bevestiging sturen dat de door jou bestelde goederen naar jou zijn verzonden. Alleen de goederen die vermeld staan in de bevestigingsmail die op het moment van verzending wordt verzonden, worden opgenomen in het opgestelde contract.

(b) Prijzen en beschikbaarheid:

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze Website staan, accuraat zijn, kunnen er fouten voorkomen. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de door jou bestelde goederen zullen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je de mogelijkheid geven om je bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Indien wij niet in staat zijn om contact met je op te nemen, zullen wij de bestelling als geannuleerd behandelen. Als je annuleert en je hebt al betaald voor de goederen, dan krijg je het volledige bedrag terug.

(c) Betaling:

Na ontvangst van de bestelling voeren wij een standaard autorisatiecontrole uit op je betaalkaart om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie uit te voeren. Je kaart wordt gedebiteerd bij ontvangst van de autorisatie. Het geld dat je ontvangt bij de debitering van je kaart wordt behandeld als een aanbetaling op de waarde van de goederen die je wenst te kopen. Zodra de goederen zijn verzonden en je een bevestigingsmail hebt ontvangen, zal het geld dat als aanbetaling is betaald, worden gebruikt als tegenprestatie voor de waarde van de goederen die je hebt gekocht, zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Linken naar deze website:

Je mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat je dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt, maar je mag geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant bestaat. Je mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom is van jou. Deze website mag niet worden geframed op een andere site, noch mag je een link plaatsen naar een ander deel van deze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Disclaimer met betrekking tot het eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en het auteursrecht van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle personen (met inbegrip van hun namen en afbeeldingen), handelsmerken van derden en de inhoud, diensten en/of locaties op deze Website op geen enkele wijze verbonden, gelinkt of geaffilieerd met onze online shop en mag je niet vertrouwen op het bestaan van een dergelijke connectie of affiliatie. Alle handelsmerken/namen die op deze Website worden vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders. Wanneer er naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt dit uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is dit op geen enkele wijze een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met “Mobiele Versterkers”.

Vrijwaring:

Je gaat ermee akkoord om onze Shop, zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen te vrijwaren van alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit jouw gebruik van deze Website of jouw inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

Variatie:

“Mobiele Signal Boosters” heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten en/of enige pagina van deze Website te wijzigen, te verwijderen of aan te passen.

Ongeldigheid:

Indien een deel van de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens jou uitsluiten) zal de afdwingbaarheid van een ander deel van de Gebruiksvoorwaarden niet worden beïnvloed door alle andere clausules die volledig van kracht blijven. Voor zover mogelijk, wanneer een clausule of  sub-clausule of deel van clausule of sub-clausule kan worden verbroken om het resterende deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief stem je ermee in dat de clausule wordt gerectificeerd en geïnterpreteerd op een manier die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / sub-clausule zoals toegestaan door de wet.

Klachten:

Wij hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die wij zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als je klachten of opmerkingen hebt.

Ontheffing:

Indien je deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zullen wij alsnog gerechtigd zijn onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin je deze voorwaarden schendt.

Volledige overeenkomst:

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst van de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen jou en “Mobile Signal Booster”. Elke ontheffing van enige bepaling van de Servicevoorwaarden zal alleen van kracht zijn als deze schriftelijk en ondertekend wordt door een Directeur van onze online shop.